ČSSD Nový Jičín » MO ČSSD Nový Jičín

Historie ČSSD Nový Jičín

Období do r. 1918

 • R. 1869 byl v Novém Jičíně založen Dělnický vzdělávací a podpůrný spolek, který se staral o sociální kulturní potřeby dělníků.
 • R. 1874 vznikla Rakouská sociálně demokratická strana, do níž vstupovali i čeští dělníci a r. 1878 Sociálně-demokratická strana českoslovanská v Rakousku.
 • R. 1894 v byla vytvořena Slovanská sekce.
 • V r. 1897 byla v Novém Jičíně založena organizace Českoslovanské sociálně demokratické strany.
 • K hlavním úkolům této organizace patřil i boj za národní práva českého obyvatelstva - v našem městě tehdy byla německá většina. Na založení této organizace se podíleli zejména F. Trnavský, V. Válka a krajský předseda Petr Cingr.
 • V období 1900-1912 byly zakládány v novojičínských továrnách odborové organizace bojující za sociální práva dělníků.

Období 1918-1938

 • Němečtí a čeští sociální demokraté sice spolupracovali v sociálních záležitostech, ale ve věcech národnostní problematiky často stály proti sobě.
 • Ve volbách r. 1919 získala v Novém Jičíně německá sociální demokracie 15 z celkových 36 mandátů (české strany získaly jen 3 mandáty).
 • Při volbách v r. 1931 získala německá sociální demokracie 8 mandátů a ČSSD 7 mandátů (dva mandáty získala již Sudetoněmecká strana).
 • V r. 1935 již získali henleinovci 41% hlasů.
 • Volby v r. 1938 potvrdily vzrůstající vliv německých nacionalistických tendencí - henleinova sudetoněmecká strana získala 23 mandátů, německá soc. demokracie 3 mandáty, ČSSD 4 mandáty a ostatní české strany 6 mandátů.
 • Nejvýznamnější osobností české sociální demokracie v meziválečném období byl dlouholetý předseda a zastupitel za ČSSD Klaudius Bechný.

Období 1945-1990

 • V období 1939-1945 byla ČSSD v ilegalitě. Již v r. 1945 však obnovila svoji legální činnost.
 • Ve volbách r. 1946 získala ČSSD 11 mandátů a Klaudius Bechný se stal starostou. Tuto funkci vykonával až do r. 1948.
 • V červnu 1948 došlo ke sloučení KSČ a ČSSD. V podstatě však šlo o pokus o likvidaci ČSSD - nevznikla žádná nová strana, ale členové ČSSD se přeregistrovali do KSČ.
 • Do KSČ přešla jen asi 1/3 členů ČSSD. Ti ostatní buď rezignovali na politickou činnost, emigrovali nebo aktivně bojovali proti komunistickému režimu.
 • V Novém Jičíně se proti komunistickému systému a likvidování ČSSD aktivně postavili JUDr. Jan Žáček, František Švrček, Josef Raška, František Šavršula, Oldřich Pustějovský a Karel Jiroušek. V r. 1954 byli odsouzeni k dlouholetým trestům vězení.

Období po r. 1990

V roce 1990 byla obnovena činnost ČSSD i v Novém Jičíně.
Předsedy Okresního výkonného výboru byli postupně:

 • Oldřich Gilar
 • Zdeněk Krajčír (2000-2004)
 • Mgr. Dana Vahalová (2004)

Prvním předsedou Místní organizace v Novém Jičíně po r. 1989 se stal Lubomír Pelikán. Později byli předsedy MO Nový Jičín:

 • JUDr. Astrid Poučová (dcera JUDr. Žáčka)
 • Josef Pavlík
 • Břetislav Schutz (1996-1998)
 • JUDr. Vojtěch Hývnar (1998-2002)
 • Milan Poliak (2002-2006)
 • Ing. Břetislav Gelnar, CSc. (2006 - 2010)
 • PhDr. Jaroslav Dvořák (2010 - )

 

Historického úspěchu dosáhla MO ČSSD v Novém Jičíně v komunálních volbách v roce 2010 /23,6%/, po nichž získala post starosty města - Ing. Břetislav Gelnar CSc., 1. místostarosty - PhDr. Jaroslav Dvořák a dalších 4 radních - Josef Nekl, Ing. Václav Dorazil, Bc. Blanka Faluši, Ing. Milan Grestenberger a celkem 8 zastupitelů - + Miroslav Rešl a Bc. Pavel Rozbroj. V roce 2012 se poměr změnil. ČSSD zůstal post starosty - PhDr. Jaroslav Dvořák, 1. místostarosty - Bc. Blanka Faluši a 2 radních - Josef Nekl, Ing. Václav Dorazil.

 

Výsledky parlamentních voleb v Novém Jičíně

1996   26,44% hlasů
1998  32,31%
2002  30,2%
2006 1. místo  32,3%
 20101. místo 24,28 %
 2013 1. místo 24,96 %

Aktuální tiskové zprávy

Zajímavosti z Novojičínska

Vyberte si: