ČSSD Nový Jičín » Články

V Novém Jičíně vznikne útulek pro psy

 

 

Vážení přátelé,

           

            Nový Jičín bude mít vlastní psí útulek. Už jsem si myslel, že tuto větu nikdy nevyslovím. Ale nyní je to fakt. 14. 2. nabylo právní moci stavební povolení na stavbu útulku pro psy. A nyní již není možné jeho výstavbu blokovat /jak se to dělo dlouhé čtyři roky/.

            Vrátím se o několik let zpátky. Rozhodnutí postavit psí útulek padlo již v roce 2012. Vedlo nás k tomu několik důvodů – možnost umístit do útulku toulavé a opuštěné psy z území města podle kapacity útulku, poskytnutí služby občanům, snížení vzdálenosti pro dopravu do útulku, dostupnost útulku pro zájemce o adopci aj. Situace byla a i nyní je taková, že toulaví a zaběhnutí psi se podle smlouvy z roku 1997, kterou má Nový Jičín s Kopřivnicí, vozí do útulku v místní části Lubina, kde má Nový Jičín k dispozici 13 kotců. Kopřivnici za tuto službu platíme ročně přes 270 tisíc korun. Kapacita v tomto útulku je absolutně nedostačující. Údaje městské policie, která má v Novém Jičíně odchyt psů na starosti, hovoří jednoznačně. V poslední době výrazně narůstá počet žádostí občanů o odchycení toulavého psa. V minulých letech strážníci odchytávali cca 60 psů ročně, nyní je odchytů přes 70. Řadě žádostí nemohou z kapacitních důvodů vyhovět. V mimořádných případech, kdy je nalezencem štěně nebo jde o zvíře ohrožující zdraví své či zdraví jiných, ještě strážníci městské policie využívají kotec v areálu městské policie. Toto ale není ideální východisko. Nevyhovuje psům, policistům ani lidem bydlícím v okolí, které štěkot ruší. Situaci částečně pomáhá řešit to, že městská policie zveřejňuje fotografie psích nalezenců na webových stránkách i na facebooku. Díky tomu se daří mnoha psům najít nového majitele.

            V roce 2012 jsme tedy vytipovali lokalitu v katastrálním území Nového Jičína, která by pro stavbu útulku připadala do úvahy /je nutné brát v úvahu vzdálenost od obydlených částí města, vzdálenost inženýrských sítí apod./. Je to 2,5 tisíce m2 velký prostor u areálu vojenského opravárenského závodu v Bludovicích. V roce 2014 jsme měli hotovou projektovou dokumentaci a vyčleněnu v rozpočtu sumu na výstavbu útulku. Bohužel majitelé sousedícího chátrajícího objektu s projektem nesouhlasili a blokovali ho několik let u mnoha institucí /Moravskoslezský kraj, ministerstvo zdravotnictví aj./. Museli jsme splnit nové podmínky /např. vybudování 30 m dlouhé a 5 m vysoké protihluková stěny/ a přepracovat i projektovou dokumentaci.

            Nyní tedy již máme pravomocné stavební povolení, vyhlásíme veřejnou soutěž na veřejnou zakázku a poté se může stavět. Do konce roku 2018 bude útulek hotový. Bude v něm 22 zastřešených kotců, každý s boudou vybavenou na zimní období vnitřní temperací. Dále 3 přijímací kotce, 3 kotce pro zvířata v karanténě, 2 kotce pro izolaci psů s infekčním onemocněním a kafilerní box. Na dvojici kotců bude navazovat jeden výběhový kotec. Dočasné volné kotce mohou být využity pro „hotelové“ služby, čímž se vylepší finanční bilance útulku. V areálu bude také sklad krmiv, místnost pro veterináře, místnost pro drobné veterinární zákroky, kancelář. Zdrojem tepla v provozní budově budou elektrická přímotopná tělesa, v kotcích přímotopné rohože. Areál nebude napojen na veřejný vodovod, neboť ten se v dané lokalitě nenachází. Bude zásoben z vodou z vlastní studny. Předpokládaná cena výstavby nového útulku dle projektové dokumentace přesahuje 10 milionů korun. Osobně si myslím, že po veřejné soutěži klesne o cca 25%. Odhad ročních nákladů na provoz útulku se pohybuje do 500 tisíc korun. Nyní již řešíme jediný problém. A tím je, kdo bude provozovatelem útulku. Zda ho bude provozovat město prostřednictvím např. městské policie či technických služeb nebo jiná právnická či fyzická osoba oprávněná k tomuto podnikání.

 

Jaroslav Dvořák 

Archiv »


Aktuální tiskové zprávy

Zajímavosti z Novojičínska

Vyberte si: