ČSSD Nový Jičín » Články

V Novém Jičíně se budou stavět bytové domy, rozšiřuje se průmyslová zóna a probíhá výběrové řízení na provozovatele MHD

Vážení přátelé.
 
   v Novém Jičíně se po mnoha letech budou stavět bytové domy. Za poslední dva roky jsme zaznamenali výrazný nárůst zájmu o nové byty. Proto jsme přikročili k vytvoření zastavujících studií v několika lokalitách ve městě. Jde o ulice Dolní brána, B. Martinů a Bezručova. Zmíněné studie poslouží jako závazný dokument pro soukromé investory, kteří uspějí v nabídkovém řízení. V současné době již probíhá nabídkové řízení na prodej pozemku v ulici Dolní brána. Projekt je samozřejmě v souladu s územním plánem. Celkově jsou navrženy tři stejné bytové domy. V každém domě bude devět bytových jednotek a v přízemí komerční jednotky. Po výstavbě těchto domů přistoupíme také ke zvelebení okolí - nové prvky mobiliáře, veřejné osvětlení, zeleň. Ještě v tomto roce bychom rádi vyhlásili nabídkové řízení na druhou lokalitu - ul. B. Martinů. Velmi mě těší, že Nový Jičín je spolu s Opavou jediným okresním městem v MSK, kde se podařilo zastavit úbytek obyvatel, a že do našeho města přicházejí noví obyvatelé.
   To samozřejmě souvisí s velmi příznivou situací na trhu práce. Nezaměstnanost v Novém Jičíně je 4,5%, daří se všem velkým zaměstnavatelům - Varroc, Hanon, VOP či Tonak. Ale protože to nemusí být navždy, rozhodli jsme se rozšířit stávající průmyslovou zónu o dalších 12 ha a přivést do města nové investory. Mimochodem, když jsme v roce 2010 nastoupili na radnici /po ODS/, byl průmyslový park "mrtvý". Pouze jedna skladovací hala s 50 zaměstnanci. A v roce 2017 to je několik hal s více než 500 zaměstnanci /nejvýznamnějším investorem je Hanon, bývalý Autopal 2/. I když tento park nevlastní přímo město, ale developerská společnost CTP Invest, troufám si říci, že je areál zaplněn díky nám.
   S rozšířením průmyslové zóny jsme započali již v roce 2016, kdy jsme odkoupili cca 6 ha pozemků a zcelili je s těmi, které již patřily městu. A také jsme vybudovali potřebnou infrastrukturu - chodníky, autobusové zastávky a veřejné osvětlení. Na tento projekt jsme od MSK získali dotaci 10 milionů korun /nejvyšší v historii kraje na obdobný projekt/. Bohužel nebyla by to naše místní ODS, aby se nesnažila překazit i získání financí do rozpočtu města. Pro mě nepochopitelně, psali její zástupci /Mgr. Ivan Týle/ udání na úředníky kraje i města. Samozřejmě se nic neprokázalo. Pouze se na kraji podivili, "co to máme v Jičíně za politiky". A aby toho nebylo málo, zajel jsem před několika dny do Prahy na ministerstvo průmyslu a obchodu, požádat o finanční podporu na tento projekt /výkupy pozemků, zasíťování atd./. Při jednání mi pan ředitel oznámil, že již jeden z novojičínských zastupitelů e-mailem "zvláštně sondoval", jaký je stav věci. A kupodivu opět zastupitel z ODS /JUDr. Václav Dobrozemský/. ODSka znovu ukázala, že jí nejde o rozvoj města, ale chce škodit. Přesto věřím, že se nám nakonec tolik potřebnou dotaci podaří získat.
   A v nynější době probíhá i důležité výběrové řízení na provozovatele MHD v Novém Jičíně. V rámci transparentnosti jsme nabídli i všem opozičním stranám, zda chtějí mít svého zástupce ve výběrové komisi. ODS nominovala p. Pavla Fardu, člena Strany svobodných... A tento "odborník" se projevil tak, že zveřejnil jména uchazečů i detaily z průběhu jednání komise /které je samozřejmě neveřejné a do výběru nového provozovatele tajné/. Pouze mohu spekulovat, zda bylo záměrem tohoto člověka /ODS/ zhatit výběrové řízení nebo je na vině pouze jeho nemoudrost. 
   Vážení přátelé. Přes všechna tato protivenství věřím, že dotáhneme všechny tři, pro rozvoj města zásadní projekty, ke zdárnému konci.

Jaroslav Dvořák 

Archiv »


Aktuální tiskové zprávy

Zajímavosti z Novojičínska

Vyberte si: