ČSSD Nový Jičín » Články

Shrnutí roku 2017 a vize do roku 2018 v Novém Jičíně

 

Vážení přátelé,

dovolte mně, abych Vás pozdravil v roce 2018. Vkročení do nového roku přináší kromě očekávání i prostor pro bilancování. Pokud mám hodnotit uplynulý čas z pozice starosty, troufám si říci, že se ve městě povedlo mnoho pozitivních věcí.

Podařilo se zrealizovat několik velkých investičních projektů. V řeči čísel to bylo celkem 40 akcí. V rozpočtu na ně bylo vyčleněno 103 milionů korun. Výsledná suma po vysoutěžení dělala 88 milionů korun včetně dotací. Díky elektronickým aukcím jsme tedy vloni ušetřili 15 milionů korun. Dotaci se podařilo získat na 12 investičních akcí. Dále jsme nechali vypracovat 22 projektových dokumentací.

V roce 2017 jsme uskutečnili čtvrtou a zároveň poslední etapu regenerace sídliště Bezručova – Riegrova, na krytém bazéně vyrostlo Relaxcentrum a zmodernizovali jsme i venkovní areál bazénu. V rámci projektu „Bezpečně do škol“ byly vybudovány přechody pro chodce u MŠ Smetanovy Sady a v Bludovicích, u MŠ Sady na ul. Revoluční a na ul. Jičínské jsme vytvořili celkem nových 23 parkovacích míst. Pokračovali jsme v instalaci úspornějšího veřejného osvětlení v ulicích, nemalé finance jsme vložili do sanace svahu ČOV Kojetín či demolici areálu letního kina. Na ul. Palackého vznikly cyklopruhy. Zrenovovali jsme další část městského bytového i nebytového fondu. Nový kabát dostaly dvě významné kulturní památky - budova MěÚ na Divadelní 1 a Stará pošta. Provedli jsme závěrečnou etapu rekonstrukce Hotelu Praha, opravili další byty v MPR či sociální zařízení na stomatologické poliklinice na ul. Msgr. Šrámka 11, investovali jsme do bytového domu na Jičínské 275, divadlo má novou terasu. Podařilo se nám také získat dotace na revitalizace bytových domů na Luční 3, 4 a Revoluční 36, azylového domu ve Straníku nebo družiny ZŠ Tyršova na Jiráskově ul. Tyto akce proběhnou pravděpodobně v létě tohoto roku. Na Skalkách vyrostl další relaxačně odpočinkový areál, Zvěrokruh Skalky a navazuje na oblíbený Lesopark Skalky. Také se povedlo vysoutěžit nového provozovatele MHD, jímž je Arriva Morava. V Novém Jičíně jezdí elektrobusy. Jsme jedním z prvních měst v ČR a v rámci Moravskoslezského kraje jediní, kdo má celou MHD ekologickou. Další novinkou je snížení věkové hranice občanů pro cestování zdarma, a to od 65 let.

Počátkem prosince zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2018. Rozpočet je výrazně proinvestiční. Na investiční akce je vyčleněna suma přes 260 milionů korun, nejvyšší v historii města. Např. odbor bytový dostal na investice 127 milionů korun. Letos se pustíme do 1. etapy přeměny přístavby Hotelu Praha na kulturně společenské centrum, do rekonstrukce tzv. Domu sester na bytový dům pro seniory. Odbor majetku a investic připravuje výstavbu útulku pro psy, modernizaci areálu Čerťáku či předzámeckého areálu. Na křižovatce u Čedoku bude postaven minikruhový objezd a na ul. Revoluční velké parkoviště /u BS Shell/. Další odbory chystají revitalizaci areálu letního kina, odbor organizační rekonstrukci obřadní síně, odbor školství kultury a sportu opravu MŠ Vančurova či tělocvičen na ZŠ Jubilejní. V roce 2018 budou vypracovány projektové dokumentace na rozšíření průmyslové zóny a 1. etapu renovace Hückelových vil. V tomto roce odkoupíme areál bývalého Horního nádraží, kde vznikne mnoho parkovacích míst. Úplnou novinkou je, že se občané sami mohou podílet na rozvoji města a to formou participativního rozpočtu. A nesmím zapomenout, že od dubna bude ve městě fungovat nová služba Baby a senior taxi.

Z dotací v tomto roce očekáváme cca 50 milionů korun. A nezapomínáme ani na oblast sportu, sociální oblast, kulturu či volný čas, kam poputuje více než 23 milionů korun. A to vše s využitím finančních zdrojů, které máme na účtech. Město nemá žádný dluh, a tak tomu bude i nadále.

Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám popřál do roku 2018 pevné zdraví, lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním životě.

 

Jaroslav Dvořák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv »


Aktuální tiskové zprávy

Zajímavosti z Novojičínska

Vyberte si: