Proč kandiduji do Senátu

 

 

 

 Dobrý starosta = dobrý senátor

 

PhDr. Jaroslav Dvořák - kandidát do Senátu Parlamentu ČR za ČSSD ve volebním obvodě č. 67, starosta Nového Jičína, zastupitel a radní Moravskoslezského kraje

 

Vážení spoluobčané,
   

   v primárních volbách mě Česká strana sociálně demokratická nominovala jako kandidáta do Senátu za náš volební obvod. Návrh okresního výkonného výboru ČSSD na moji kandidaturu jsem po důkladném uvážení přijal.
   Setkal jsem se s názorem, že výkon senátorské funkce by byl na úkor mojí práce starosty. Nad touto připomínkou jsem dlouze přemýšlel, sčítal jsem plusy a mínusy propojení starostovské a senátorské práce. Nyní, kromě funkce starosty města, vykonávám i funkci krajského radního. V letošních volbách do krajského zastupitelstva však již, právě kvůli kandidatuře do Senátu, nekandiduji. Výkon funkce krajského radního je, dle mého názoru, časově náročnější než funkce senátora.
   Jsem velmi rád, že se během mého čtyřletého působení v krajské radě či výboru ROP, podařilo do regionu přinést více než 200 milionů korun. Ať již do průmyslových zón, dopravy, životního prostředí, školských, sociálních a kulturních zařízení atd. V získávání financí pro region bych samozřejmě pokračoval jako Váš senátor i v Praze.
   To, že jsem starostou a mám s vedením města téměř šestileté zkušenosti, by mi práci v Senátu usnadňovalo. Mám praxi s aplikací právních předpisů, které schválili poslanci a senátoři, z nichž mnozí s touto praktickou realizací příliš zkušeností nemají. Viděl bych věci z poněkud jiného pohledu. To by přispělo ke zkvalitnění legislativního procesu. Právě kvalitní legislativa, zákony, které vycházejí z potřeb praxe, jsou potřebné pro rozvoj měst a obcí. Moje práce v Senátu by tak byla užitečná i pro naše města a obce v regionu. Toto přirozené propojení funkce starosty a senátora dokládá i to, že starostové mají v Senátu největší zastoupení ze všech povolání.
   A protože jsem týmový hráč, sestavil bych si pro práci v Senátu kvalitní tým spolupracovníků, se zkušenostmi ve stěžejních oblastech veřejné správy. Prioritně bych se věnoval zaměstnanosti, dotacím, zdravotnictví, školství, životnímu prostředí, dopravě a sociální problematice.
   Osobně si myslím, že výhodou může být i můj mladší věk - 40 let, který je i podmínkou volitelnosti do Senátu. Mám k této práci dostatek chuti, elánu a energie. Rovněž bych mohl lépe prezentovat problémy mladší generace než starší kolegové, ale zároveň jako starosta, který se denně setkává s občany, vnímám potřeby seniorů.
  Práci v orgánech veřejné správy se věnuji „ na plný úvazek" - nepodnikám a nemám ani žádný jiný vedlejší pracovní úvazek. Jsem členem ČSSD a nikdy jsem nebyl členem jiné politické strany. ČSSD jsem si jako platformu pro svoji politickou aktivitu zvolil proto, že právě program této strany byl a je mým názorům nejbližší.
   Vážení spoluobčané, zastupuji Vás v okresním městě, v krajském městě a nyní bych rád i v hlavním městě. Ale v našem regionu je a zůstane můj domov. Znám ho a vím, co trápí jeho občany. Podle sociologických průzkumů 62% obyvatel ČR důvěřuje starostům, to je nejvyšší důvěra ze všech politických funkcí i orgánů státní správy. Myslím si, že mně můžete také důvěřovat. Pokud mě podpoříte, nezklamu Vás.


2. 8. 2016, Jaroslav Dvořák

 

 

 

 

Desítka mých priorit v případě zvolení senátorem:

 

 

  • Budu maximálně podporovat rozvoj měst a obcí v našem regionu; přinesu více financí do regionu; zasadím se o méně byrokracie od státu směrem k městům a obcím; budu jim napomáhat v získávání dotací
  • Budu prosazovat zachování zaměstnanosti, rozvoj průmyslových zón, prosperitu stávajících zaměstnavatelů a příchod nových investorů; za odpovídající pracovní a platové podmínky a za důstojné důchody pro naše občany
  • Budu vstřícný a otevřený všem občanům; transparentní ve všech svých krocích
  • Zasadím se o zdravé životní prostředí, ve kterém budou vyrůstat naše děti; na Frenštátsku budu bojovat proti těžbě černého uhlí
  • Budu usilovat o lepší finanční podmínky pro školství, zdravotnictví a sociální organizace, pilíře zdravé a prosperující společnosti
  • Budu podporovat rodiny s dětmi, seniory a sociálně potřebné
  • Podpořím bezplatné jízdné pro seniory, děti a mládež ve veřejné dopravě na území Moravskoslezského kraje; zasadím se o dokončení obchvatů v regionu
  • Podpořím sportovní aktivity a zdravý životní styl u dětí a mládeže
  • Zviditelním náš region v oblasti tradic, kultury a cestovního ruchu
  • Nedopustím, aby migrační krize ohrožovala bezpečnost občanů našeho regionu i celé ČR; budu usilovat o bezpečná města a obce, kde budou lidé spokojeně pracovat i odpočívat

 

 

 


Aktuální tiskové zprávy

Zajímavosti z Novojičínska

Vyberte si: