Kdo nekrade, okrádá rodinu

 

Vážení přátelé.

Do rukou se nám dostal další velmi zajímavý materiál.

Pavel Farda byl před rokem 2010 v Novém Jičíně expertem na obcházení pravidel a získávání veřejných zakázek podezřelým způsobem. Bývalé vedení mu „šlo na ruku“. Stávající vedení, na rozdíl od toho bývalého /ODS/, pravidla neobchází. A to je asi ten hlavní důvod, proč p. Farda tolik s vedením radnice „bojuje“. Když totiž nic neumím - několikrát neuspěl jako soukromý podnikatel v oblasti provozování autoškoly či autodopravy, musím si pomoci „nějak jinak“. Třeba i nekalým způsobem. A když už to nejde v Novém Jičíně, zkusím to v Kopřivnici.

Už druhý rok po sobě obdržel od Rady města Kopřivnice výjimku z vnitroorganizační směrnice Města Kopřivnice, a to  na konání Kopřivnických dnů techniky. Tato směrnice se týká pravidel o veřejných zakázkách. To tedy znamená, že se nekonalo výběrové řízení.

A jde o nemalé částky. V roce 2016 šlo o částku 677 tisíc korun s DPH a v roce 2017 o obdobnou. Získal tedy více než 1,3 miliony korun z rozpočtu Města Kopřivnice bez výběrového řízení. Mimochodem, kromě udělených výjimek a usnesení Rady města viz. níže, se nám do rukou dostala Příkazní smlouva mezi Městem a p. Fardou. A ta je opravdu kouzelná. Dle našeho odhadu by se tyto práce daly vykonat za méně než 400 tisíc korun ročně. Tedy téměř polovina sumy „jde“ do rodinného rozpočtu. Jak se to říkalo za komunistů – „kdo nekrade, okrádá rodinu“.

Jestliže toto obcházení pravidel nevadí Radě města /asi ne, když to schválila/, opoziční zastupitele to jistě bude zajímat.

Případ budeme samozřejmě sledovat, aby se toto v příštím roce již neopakovalo.

 

Borat Kara

 

 

Usnesení z 29. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 12.01.2016

 

Rada města po projednání

 

Bod 959

1 . s c h v a l u j e

1.1. výjimku dle čl. 7. odst. 11. vnitroorganizační směrnice č. 18/2013

ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu

1.2. uzavření příkazní smlouvy

mezi

městem Kopřivnice

a

Pavlem Fardou s místem podnikání v Novém Jičíně, Tolstého 2242/3, 741 01,

IČ: 49573543

ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

 

Usnesení z 56. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 17.01.2017

 

Rada města po projednání

 

Bod 1792

1 . s c h v a l u j e

1.1. výjimku dle čl. 7. odst. 10 vnitroorganizační směrnice č. 13/2016

ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1.2. uzavření příkazní smlouvy

mezi

městem Kopřivnice

a

Pavlem Fardou se sídlem v Novém Jičíně, Tolstého 2242/3, 741 01, IČ: 49573543,

6 / 8

jejímž předmětem je zabezpečení konání 5. ročníku akce Kopřivnické dny techniky

ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

 

 

 

 

 

 


Aktuální tiskové zprávy

Zajímavosti z Novojičínska

Vyberte si: